Spring til indhold

Sprog- og talevanskeligheder

Afasi betyder nedsat evne til at opfatte og bruge sproget som følge af en erhvervet hjerneskade. Dysartri er en motorisk talelidelse, som medfører nedsat evne til at tale tydeligt. Taleapraksi er en talemotorisk forstyrrelse som følge af en erhvervet hjerneskade.

Afasi

Afasi er en sprogforstyrrelse, som medfører tab af evnen til at opfatte og bruge sproget.

Afasi kan vise sig på følgende måde

 • Vanskeligheder med at tale og udtrykke sig sprogligt
 • Vanskeligheder med at forstå det talte sprog
 • Vanskeligheder med at læse, stave og skrive

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Undervisningen kan foregå individuelt eller i grupper.

Udover undervisning af den afasiramte tilbyder logopæden rådgivning og vejledning til pårørende og plejepersonale.

Hent pjece om Sprog- og talevanskeligheder her

Dysartri

Dysartri er nedsat evne til at tale tydeligt som følge af lammelser eller koordineringsvanskeligheder i taleorganerne.

Årsagen til dysartri skyldes ofte apopleksi dvs. blodprop eller blødning i hjernen.

Dysartri kan give vanskeligheder med

 • Vejrtrækning
 • Stemmen
 • Sprogmelodien
 • Taletempoet
 • Udtalen

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kan foregå som eneundervisning eller i grupper.

Hent pjece om Sprog- og talevanskeligheder her

Taleapraksi

Taleapraksi er en talemotorisk forstyrrelse som følge af en erhvervet hjerneskade. Den forekommer ofte sammen med afasi.

Taleapraksi betyder nedsat evne til at udtale sproglyde og til at foretage flydende skift fra en sproglyd til den næste.

Hent pjece om Sprog- og talevanskeligheder her

Afasi, dysartri og taleapraksi kan forekomme i flere grader, fra lette vanskeligheder, som næsten ikke bemærkes til de helt svære, hvor man næsten ikke kan tale.

Kontakt

 • Logopæd Susi Veigert - Tlf. 72 36 69 48
 • Logopæd Ellen Lomholt - Tlf. 72 36 28 46
 • Audiologopæd Amanda Poulsen - Tlf. 72 36 87 73
 • Audiologopæd Maria Helms - Tlf. 72 36 73 57

Borgere, pårørende og professionelle uden for Holbæk Kommune kan kontakte afdelingen på mail: sikkerpost@holb.dk – skriv ”Logopæd – Tale & Kommunikation – CSU” i emnefeltet.

Medarbejdere i Holbæk Kommune (med holb-mail) kan skrive direkte til csu-tale@holb.dk

Ved henvendelse skal følgende medsendes:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer til borger, pårørende eller kontaktperson
 • Cpr-nr.
 • Årsag til henvendelse
 • Journaludskrift fra sygehus, speciallæge eller genoptræningsplan

Nyttige links

Hjernesagen

Videncenter for hjerneskade

 

 Feedback

Sidst opdateret

01.11.2023

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel