Spring til indhold

IKT forløb

Et IKT forløb følger en struktureret proces. Processen indeholder (typisk) en udredning, afprøvning, anbefaling og implementering.

Udredning

Samarbejdet med borgeren starter med et afklarende møde om borgerens situation og særlige udfordringer, orientering om udredningsforløbet samt en gensidig afklaring af forventninger.

Herefter fortsætter udredningen hvor forskellige aspekter af borgerens forudsætninger og begrænsninger afdækkes.

Udredningen tager udgangspunkt i de udfordringer, som borgeren oplever i sin hverdag. Det kan være i forhold til at kunne være deltagende i og omkring:

  • Den nære samtale
  • Skriftlige kommunikation (mails, SMS mv.)
  • Informationssøgning på nettet
  • Aktiviteter, der relaterer sig til det, at være en ”digital” borger i samfundet.
  • Aktiviteter med betydning for den enkelte borger både arbejdsmæssigt og hjemme
  • Dagligdagsopgaver som kræver struktur, planlægning mv.
  • M.m.

Udfordringerne kan eks. have sin baggrund i forskellige funktionsnedsættelser som problemer med at tale, med brug af mus, tastatur og touche på skærm, arbejde ved en skærm eller vanskeligheder med at strukturere aktiviteter i hverdagen.

Afprøvning

En afprøvning foretages for at undersøge om et udvalgt hjælpemiddel kan kompensere for den givne funktionsnedsættelse. Herudover er det i afprøvningen, at man får udredt og afklaret hvilke tilpasninger og modifikationer, der skal til for at få succes med hjælpemidlet. Der kan være behov for at afprøve flere forskellige hjælpemidler før den endelige vurdering kan foretages. Der kan laves enkeltstående afprøvninger men ofte vil der være behov for et længerevarende afprøvningsforløb.

Anbefaling

Når udredningen er afsluttet, og hvis afprøvningen har vist at hjælpemidlet kompenserer i væsentlig grad, udarbejder IKT Specialrådgivning en rapport til bevilgende myndighed med en beskrivelse af forløbet samt en anbefaling af det udvalgte teknologiske hjælpemiddel.

IKT Specialrådgivning har ingen bevilgende myndighed.

Implementering

Hvis hjælpemidlet bevilges, tilbyder IKT teamet instruktion til borgeren og individuel tilpasning af hjælpemidlet samt ved behov støtte til implementering af hjælpemidlet, der hvor det skal anvendes.

Hent - IKT pjece her

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

10.01.2023

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel

NY IKT konsulent

Ny konsulent til IKT konsulentydelser leveret fra CSU Holbæk

Lisbeth Hvid er gået på pension.

På CSU har vi fejret 40 års jubilæum for IKT konsulent fra CSU Lisbeth Hvid Petersen den 14 december. Her fik hun overrakt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv.

Det var samtidig sidste arbejdsdag for Lisbeth Hvid og fremover vil opgaver på Informations og Kommunikationsteknologiområdet kunne rettes til vores nye IKT konsulent


IKT sager drejer sig typisk om hjælpemidler til borgere med nedsat funktionsevne og behov for særligt betjeningsudstyr til pc eller andre understøttende hjælpemidler til brug i jobfunktion eller i almindelig dagligdags levevis.

Kontakt IKT

Fælles mail: csu-ikt@holb.dk 

IKT-konsulent og ergoterapeut
Hanne Højlund
Mail: hahha@holb.dk
Tlf: 7236 3348

IKT-konsulent og audiologopæd
Amanda Poulsen (På barsel)
Mail: amap@holb.dk
Tlf: 7236 8773

IKT-konsulent og audiologopæd
Maria Helms
Mail: marhe@holb.dk
Tlf: 7236 7357

Materialebibliotek

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk