Spring til indhold

Om Studiegården

Studiegården er et tilbud til unge tilknyttet ungdomsuddannelsen på CSU Holbæk.

 CSU Boafdeling - Studiegården

  • Adresse: CSU "Studiegården", Seminarieparken 2, 4300 Holbæk.
  • Målgruppe: Unge fra 18 år – indskrevet i / eller under udslusning fra Ungdomsuddannelsen på CSU Holbæk.
  • Værelser: Enkeltværelser og dobbeltværelser. Ny-renoverede rammer med eget bad og handicapvenlige fælleskøkkener.
  • Beskrivelse: "Fra bo-træning til eget hjem"

Formål

Boafdelingen skal understøtte de unge beboere i deres udvikling af personlige, sociale og praktiske færdigheder i samarbejde med Ungdomsuddannelsen på CSU Holbæk – med særligt fokus på, at de skal kunne klare sig så selvstændigt som overhovedet muligt i deres fremtidige bolig.

Forudsætning

Den unge skal passe sin skolegang på CSU Holbæk, eller have beskæftigelse eller lignende efter endt skolegang, for at være tilknyttet bo-afdelingen.

Studiebolig

Eleven lejer sit eget værelse og bor her fast hele året - også når CSU Holbæk holder lukket.

De unge beboere skal være delvis selvhjulpne og kunne klare sig med de individuelt aftalte og bevilgede bostøtte foranstaltninger.

Individuelle støttetimer

I tilknytning til alle beboere aftales fast, ugentlig støttepakke på 10, 12 eller 14 timer.

Disse timer anvendes til personlig støtte, rådgivning og vejledning - naturligvis primært rettet mod alle de daglige botræningsfunktioner – central nattevagt, teknisk bistand og rengøringsassistance og vejledning til beboeren.

Der er herudover mulighed for tilkøb af yderligere støtte udover de 10 faste ugentlige støttetimer til beboere med særlige behov.

Støttetimerne udgør samlet den faste, personalemæssige grunddækning døgnet rundt udenfor undervisningstiden, hvilket giver de unge beboere den fornødne understøttelse, tryghed og sikkerhed i denne første, ofte udfordrende, periode i egen selvstændig bolig.Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard

Kontakt

Afdelingsleder

Pernille Nikolaisen

Tlf: 72 36 20 08 

Du kan altid kontakte os via denne sikre formular

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk