Spring til indhold

Om OBUdOBU

Et nyt digitalt undervisningsmateriale til voksne med læsehandicap.

            

Velkommen til OBUdOBU

OBUdOBU bruges allerede af en række specialundervisningscentre, VUC´er, aftenskoler og STU-uddannelser i Jylland og på Fyn og Sjælland.

OBUdOBU er velegnet til (fjern-/fysisk) undervisning af læsesvage unge og voksne, der pga. ordblindhed, generelle indlæringsvanskeligheder eller andre udfordringer ikke har gennemført en ordinær uddannelse/ungdomsuddannelse.

Med OBUdOBU får du et materiale, der minimerer din forberedelsestid og optimerer din mulighed for at komme kvalificeret rundt om dine kursisters centrale læringsmål:

  • At kunne klare hverdagens læse- og skrivekrav bedre og mere selvstændigt via brug af læse-/skriveteknologi.

Opgaverne inviterer dine kursister til at komme i gang med at læse og skrive snarest muligt, mest muligt og bedst muligt i et hverdags- og samfundsorienteret emneunivers, der kan øge oplevelsen af medborgerskab.

OBUdOBU’s opgaver sendes ud hver anden onsdag i 20 undervisningsuger pr. år. Du modtager i hver leverance materialer svarende til den portion opgaver, du kan hente gratis ved at klikke på Gratis opgaver du kan afprøve i din undervisning (nedenfor).

Prøv gratis

Her kan du hente gratis opgaver fra OBUdOBU som du kan afprøve i din undervisning

OBUdOBU - Introduktion til filformater

Pris

Institutioner      1-25 elever 2.426 kr. årligt
Institutioner   26-50 elever 3.640 kr. årligt
Institutioner over 50 elever 4.853 kr. årligt

Abonnementet er inkl. moms.

Her kan du læse nærmere om OBUdOBU og tankerne bag

Her kan du se en oversigt over leverance i 2021

Her kan du læse om abonnementsbetingelserne

Tegn abonnement, kontakt

Julie Fredsø-Rauer

Læse- og teknologikonsulent på LæseTek

CSU i Holbæk

julfa@holb.dk / 72 36 33 32Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel