Spring til indhold

Om De Små Hold - psykisk sårbar

VSU står for - Voksen Special Undervisning - for borgere i Holbæk Kommune. Vi underviser borgere med psykiske vanskeligheder, som hindrer aktiv deltagelse i samfundslivet eller deltagelse i undervisning på ordinære vilkår.

I afdelingen er ansat lærere og pædagoger

Vi tilbyder

  • Undervisning på små hold for - kursister under 30 år
  • Undervisning på små hold for – kursister over 30 år
  • Korte kurser i mestringsstrategier og hverdagsteknologi samt coaching

Undervisningen er karakteriseret ved

  • At undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet - det betyder, at du visiteres for et halvt år ad gangen, og at du maksimalt kan gå hos os i 1 ½ år.
  • At undervisningen har en klar målsætning - det betyder, at vi sammen med dig laver en individuel undervisningsplan.
  • At der i undervisningsforløbet sker en planlagt progression - det betyder, at vi registrerer dit fremmøde og dine faglige og sociale fremskridt.
  • At undervisningsforløbet kan evalueres - det betyder, at du sammen med din kontaktlærer efter 6 måneder har et afklarende møde, hvor vi sammen afgør, om du skal fortsætte et halvt år mere.

Undervisningen forudsætter desuden deltagerens accept og aktive medvirken.

Vores undervisning er omfattet af abonnementsordningen med Holbæk Kommune – det vil sige, at hvis du er Holbæk-borger, er det gratis for dig.

Print vores pjece her

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

15.07.2021

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel

Kontakt teamet

Kim Dahl Frandsen
Skolekonsulent
Mail: kimf@holb.dk
Tlf: 72 36 64 62

Bente Nielsen
Pædagog
Mail: benin@holb.dk
Tlf: 72 36 37 93

 

Materialebibliotek

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk