Spring til indhold

Henvendelse og visitation

Jobcenter kan henvise borgere

Jobcenter kan henvise borgere med senhjerneskade samt borgere med langvarige følger af hjernerystelse, til neurofaglig arbejdsrehabilitering (NFA) via nfa@holb.dk med udfyldt ”Henvendelsesark til visitation af NFA indsatser”.

Download Henvendelsesark til visitation af NFA indsatser her

NFA-teamet laver altid en individuel vurdering af om borger findes egnet til tilbuddet. Hvis borger afvises, gives en tilbagemelding med en neurofaglig begrundelse og rådgivning ift. anden indsats.

NFA er et betalingstilbud og derfor er der brug for henvisning og betalingstilsagn fra jobcenter eller sundhedsforsikring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel

Kontakt NFA teamet

Fælles mail: nfa@holb.dk

Ergoterapeut Maria Møllegaard
Mail: marmo@holb.dk
Tlf: 7236 5946

Ergoterapeut Gitte Koolman
Mail: gkool@holb.dk
Tlf: 7236 1366

Ergoterapeut Minna Bak Bøyesen
Mail: minbb@holb.dk
Tlf: 7236 9976

 

Materialebibliotek

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk