Spring til indhold

Erhvervspraktik

Mødet med arbejdsmarkedet

Når du er elev på CSU Holbæk, skal du ud i erhvervspraktik. Dette er en vigtig del af ungdomsuddannelsen og det er med til at udvikle dig mod et selvstændigt voksenliv.

Det er meget forskelligt, hvor mange praktikforløb den enkelte elev kommer ud i. Nogle vil gerne ud og afprøve en masse forskellige virksomheder inden at de ved, hvad de vil arbejde med. Andre vil hellere læse videre og arbejde mere med det faglige. 

Erhvervspraktikken betragtes som en vigtig del af undervisningen og har høj prioritet. Derfor kan det betyde at du kan være i praktik, når de andre elever har temauger eller andre forløb.


Målet med praktikken er at finde ud af hvad du gerne vil arbejde med når din STU er færdig og derfor har vi rigtig mange forskellige praktiksteder som kan afprøves. Naturligvis vil vi altid sørge for, at du kommer et sted hen der interesser dig.

Eleven er for det meste alene afsted i praktik, men vi vil altid følge dig den første dag. 

Når praktikforløbet er gennemført vil skolen sammen med dig og praktikstedet, lave en evaluering af, hvordan det er gået og om det er et sted du gerne vil prøve igen. 

Skolen har 2 erhvervsvejledere ansat. Skolen har et stærkt netværk, som resulterer i et godt samarbejde med mange virksomheder både i Holbæk og andre områder.

Skolen har et mål om at hjælpe de unge så langt som muligt i t være afklaret inden STU'en stopper, samt at de unge har et CV udarbejdet inden skolestop.

 Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard

Kontakt Erhvervsvejlederne

Karina Hedegaard Christensen

Mail: karch@holb.dk

Tlf: 72 36 25 77

 

Mie Nymand

Mail: minym@holb.dk

Tlf: 72 36 83 71

Du finder os her... Seminarieparken 2 4300 Holbæk