Ydelser

NFA tilbyder følgende ydelser

Neurofaglig funktionsevnevurdering med fokus på arbejdsevne

En funktionsevnevurdering er målrettet til borgere med senhjerneskader som, på forhånd, vurderes til at have en meget lille tilknytning til arbejdsmarkedet.

En funktionsevnevurdering afdækker borgerens aktuelle fysiske, kognitive, psykiske og sociale funktionsniveau og hvordan dette påvirker borgerens aktivitet og deltagelse i dagligdagen. Derudover hvordan omgivelserne påvirker borgerens funktionsevne. Ud fra denne afdækning vurderes på udviklingspotentiale og arbejdsevne.

Vurderingen tager ca. 4 uger og består af interview med borger og evt. nærmeste pårørende samt aktivitets- og adfærdsobservationer, som foregår i borgerens egne omgivelser og i kendte dagligdagsaktiviteter.

Myndighed indkalder til formøde med deltagelse af borger, jobkonsulent, NFA-terapeut, evt. pårørende samt andre relevante samarbejdspartnere. Her aftales indsatsen. Efterfølgende udarbejder NFA-terapeut et skriftligt tilbud, som skal godkendes af myndighed inden indsatsen igangsættes.

Der afsluttes med skriftlig beskrivelse af borgerens funktionsevne i dagligdagslivet samt en vurdering af udviklingspotentiale og arbejdsevne, som sendes til myndighed.

Neurofaglig arbejdsrehabiliteringsforløb (NFA-forløb)

Et skræddersyet forløb til borgere med senhjerneskade eller med langvarige følger efter hjernerystelse. Målet er udvikling og afklaring af arbejdsevne og at fastholde borgers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Neurofaglige ergoterapeuter fra NFA møder borgeren i relevante sammenhænge; på arbejdspladsen, på jobcenter, på CSU, i hjemmet og lokalområdet.

Myndighed indkalder til formøde med deltagelse af borger, jobkonsulent, NFA-terapeut, evt. pårørende samt andre relevante samarbejdspartnere. Her aftales NFA forløbet, med indsatser og overordnet målsætning. Efterfølgende udarbejder NFA-terapeut et skriftligt tilbud, som skal godkendes af myndighed inden indsatsen igangsættes.

Arbejdsrehabiliteringsforløbet afsluttes med en rapport, som beskriver udvikling i forløbet samt borgers arbejdsevne, herunder vurdering af effektiv arbejdstid, skånevilkår. Der vurderes ydermere på udviklingspotentiale.

Et neurofagligt arbejdsrehabiliteringsforløb indeholder bl.a.

 • Helhedsorienteret afdækning af borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, og hvilke faktorer der har indflydelse på dette. Dette omfatter en afdækning og analyse af fysiske, kognitive, psykiske og sociale ressourcer og begrænsninger, som har betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet og etablering af en velfungerende dagligdag.
 • Afdækning af hvordan omgivelserne påvirker borgerens adfærd og handlinger.
 • Afdækning af borgers tidligere og nuværende betydningsfulde aktiviteter og roller i hverdagen og på arbejdsmarkedet.
 • Fokus på fremadrettet udvikling af funktionsniveau fysisk, psykisk, kognitivt og socialt, men i et erhvervsrettet og aktivitetsbaseret fokus.
 • Løbende graduering, opfølgning og udvikling i arbejdsopgaver og ansvar.
 • Fokus på balancen mellem arbejde, hverdagen i hjemmet, familie og fritid (energiforvaltning).
 • Fokus på erkendelse og accept af egen situation, med henblik på udvikling af personlig identitet og arbejdsidentitet.
 • Introduktion til og indlæring af kompensationsstrategier ift. borgerens specifikke udfordringer, dette både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Rådgivning om arbejdspladsindretning.
 • Hjælpemiddelvurdering, herunder afprøvning og hjælp til ansøgning.
 • Vurdering af behov for kompenserende ordninger i samarbejde med myndighed.
 • NFA-indsats tager altid udgangspunkt i et autentisk arbejdsmiljø enten på borgers eksisterende arbejdsplads eller i en relevant virksomhedspraktik.
 • Neurofaglig rådgivning til pårørende.
 • Neurofaglig rådgivning til arbejdsplads, herunder nærmeste ledelse, nærmeste kollegaer og HR.
 • Ved behov samarbejde med fagforening og forsikringsselskab.
 • Vurdering af aktuelle skånevilkår og effektiv arbejdstid.
 • Neuropsykologisk sparring til NFA terapeut.
 • Skriftlig rapportering af indsats, konklusion og udviklingspotentiale.

Mulighed for tilkøb til et NFA-forløb

 • Samtaler med neuropsykolog
 • Rådgivning og intervention fra informations- og kommunikations teknologikonsulent (IKT)

Samarbejdspartnere i et NFA-forløb

 • Borger
 • Pårørende
 • Jobkonsulent fra jobcenteret
 • Virksomhedskonsulent
 • Ledelse og kollegaer på arbejdsplads
 • Hjerneskaderådgiver/hjerneskadekoordinator
 • Neuropsykolog
 • Egen læge
 • Fagpersoner fra diverse neurofaglige/pædagogiske tilbud
 • Trænende fysioterapeut
 • Trænende ergoterapeut
 • Logopæd
 • Specialkonsulenter inden for informations- og kommunikations teknologi (IKT)

Ydelsesskema 2021 (klik på billede for at udvide)

 

Kontakt NFA teamet

Fælles mail: nfa@holb.dk

Ergoterapeut
Maria Møllegaard
Mail: marmo@holb.dk
Tlf.: 72 36 59 46

Ergoterapeut
Gitte Koolman
Mail: gkool@holb.dk
Tlf.: 72 36 99 76

Ergoterapeut
Minna Bak Bøyesen
Mail: minbb@holb.dk
Tlf.: 72 36 99 76

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 26-04-2024