Studiegården

Studiegården er et tilbud under socialtilsynet til unge over 18 år, der går i Stu forløb på CSU Holbæk.
Studiegården er et kollegie lignende tilbud der består af 17 lejligheder, hvor der er to fælleskøkkener og ligger bagved CSU Holbæks hovedbygning på Seminarieparken 2, 4300 Holbæk.

Formål

At den unge får udviklet personlige, sociale og praktiske kompetencer, med henblik på at den unge skal kunne klare sig selvstændigt i eget bolig efterfølgende.

Målgruppe

Tilbuddet er for senmodne unge med lettere indlæringsvanskeligheder, autisme, og eller med angst, ADD, ADHD, OCD samt velbehandlet skizofreni, der efter bo-praktik i 14 dage vurderes egnet til bo-træning i de kollegie lignende rammer med henblik på flytning ud i egen bolig.
Studiegården vil ikke kunne modtage unge som aktuelt har udfordringer med spiseforstyrrelser og selvskade, misbrug og udadreagerende adfærd.  
Ligeledes heller ikke unge med personlighedsforstyrrelser, borderline samt skizofrene som i deres psykoser bliver katotone, hepefrene.  

Individuelle støtte timer

Den unges behov for støtte skal være dækkende indenfor de 3 nuværende niveauer på henholdsvis 10, 12 eller 14 ugentlige støttetimer.  
Timerne anvendes til personlig støtte, rådgivning og vejledning, samt til den sovende nattevagt.

 

Generel information om Studiegården

Visitationen til Studiegården foregår gennem kommunens sagsbehandler. 

Den unge lejer værelset på lejekontrakt og betaler 3 måneders depositum ved indflytningen.
Værelset er altid nymalet ved indflytning. 
Husleje inkl. internet 2.319 kr. inkl. el, varme og internet.

Den unge kan frivilligt tilmelde sig kostklubben, hvor de unge spiser sammen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18:00.
Det koster 30 kr. pr dag, som opkræves månedsvis bagud.

  §85: 10 timer/mdr. §85: 12 timer/mdr. §85: 14 timer/mdr.
Døgn 576 kr. 663 kr. 763 kr.
Måned 17.520 kr. 20.166 kr. 23.208 kr.
År 210.240 kr. 241.995 kr. 278.495 kr.

Alle takster er opgivet pr. døgn og der opkræves for 366 kalenderdage om året.
Taksterne reguleres 1 gang årligt i januar mdr.
I forbindelse med udmeldelse er der løbende mdr. + 1 mdr. i opsigelsesvarsel og altid ved udgangen af en måned.

Studiegården har tilknyttet pædagogisk personale, som er til rådighed for beboerne i Studiegården.

Personalet er til stede alle hverdage (mandag-fredag) fra kl. 07:00 - 09:00 og igen når de unge har fri fra skole. Onsdag og fredag fra kl. 12:00 - 23:00, samt mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 14:00 - 23:00.  

Der er sovende rådighedsvagt i Studiegården fra kl. 23:00 - 07:00 alle hverdage og kl. 00:00 - 08:00 i weekender og ferier.
I weekender og på feriedage er der personale fra kl.12:00 - 00:00.
 
Personalet består af pædagoger, pædagogstuderende samt medhjælpere.

Er du interesseret i at høre mere om at være pædagogstuderende i Studiegården, så se mere på linket her.
1. Praktikperiode -praktikbeskrivelse.pdf
2. og 3. praktikperiode - praktikbeskrivelse.pdf

Klik på linket herunder for at læse Studiegårdens tilsynsrapporter. 
Tilsynsrapport 2023Tilsynsrapport 2022 og Tilsynsrapport 2021.

Senest opdateret 16-04-2024