Kommunikationscentret er en del af CSU Holbæk

Rådgivning og specialundervisning for voksne

Undervisning, udredning og træning i brug af hjælpemidler

I Kommunikationscenteret er vi uddannede til at hjælpe voksne med funktionsnedsættelser på mange forskellige områder.

Vi assisterer borgere fra Odsherred og Holbæk, der oplever vanskeligheder med at kommunikere eller huske, strukturere og planlægge i hverdagen.

Det er f.eks. borgere med erhvervet hjerneskade, borgere med talevanskeligheder, borgere med psykiske og sociale vanskeligheder samt borgere med læse- skrivevanskeligheder/ordblinde.

Vi kan tilbyde borgeren udredning af funktionsnedsættelser, rådgivning, undervisning og afprøvning af hjælpemidler.

Hvis funktionsnedsættelsen også påvirker det daglige arbejde, kan vi rådgive borgeren og arbejdspladsen om muligheder for at kompensere for vanskelighederne.

Henvendelse til os kan ske uden henvisning.

Hent Årsrapporten for 2023 her

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 23-04-2024