NeuroFagligt Arbejdsrehabilitering NFA

 

Teamet består af ergoterapeuter, alle med specialiseret viden og praksis inden for det neurologiske område og den erhvervsrettede indsats. Teamet benytter faglig supervision fra tilknyttet neuropsykolog.

Se vores introduktionsvideo

 

Borgermålgruppe

Borgere der er ramt af en senhjerneskade eller af en hjernerystelse med langvarige følger, kan have brug for en særlig målrettet indsats ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet, efter en sygemeldingsperiode.

Borgeren er oftest tilknyttet jobcenter via sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, kontanthjælp eller på uddannelsesydelse. Der kan også ydes indsatser til borgere med en betalende sundhedsforsikring.

Indsats og mål

Der arbejdes ud fra en rehabiliterende neurofaglig tilgang, hvor samarbejdet med borgeren vægtes højt. Et arbejdsrehabiliteringsforløb sigter mod, at borgeren bevarer et så selvstændigt og selvforsørgende liv som muligt.

Desuden et meningsfuldt liv med en hensigtsmæssig balance mellem arbejde og hjemmeliv, hvor både egne og omgivelsernes krav og forventninger er tilpasset borgerens ressourcer.

Borgeren kan få sine ressourcer i spil og opnå et så normalt liv som muligt med hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet eller anden meningsfuld aktivitet, der er med til at opbygge identitet og skabe sammenhæng og struktur i hverdagen.

Barriererne analyseres og identificeres og der kan skabes grundlag for forandring og læring.

Et arbejde kan også være med til at bidrage til vigtige sociale relationer samtidig med en mulighed for at bevare indlærte færdigheder.

Henvendelse

NFA er et betalingstilbud og henvendelse sker primært via jobcenter.

Hent info pjece om NFA her / til fagpersoner

Hent info pjece om NFA forløb her / til borgere

Senest opdateret 16-04-2024