Tilbagevenden til arbejde efter hjernerystelse

Hvorfor får nogle borgere med hjernerystelser så omfattende følger, at de har svært ved at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet?

Hvert år bliver omkring 25.000 mennesker ramt af en hjernerystelse.

Symptomerne ved hjernerystelse kan være hurtig udtrætning, hovedpine, kvalme, svimmelhed, koncentrations– og hukommelsesbesvær, synsvanskeligheder og overfølsomhed for lys og lyde.

I langt de fleste tilfælde forsvinder symptomerne efter et stykke tid, men for 10 - 15 pct. er følgerne langvarige og for nogle kan de være så invaliderende at det påvirker dagligdagen med familie, venner, huslige opgaver, fritidsaktiviteter og det er svært at passe et arbejde eller en uddannelse.

For at være i stand til at opretholde et aktivt liv og vende tilbage på arbejde/uddannelse, kan der være behov for hjælp til at forstå hvad en hjernerystelse er og præcis hvordan adfærd og dagligdag er påvirket.

Der kan også være behov for hjælp til udvikling og indlæring af kompetencer og nye kompensationsstrategier, som kan bruges i dagligdagen og i et arbejdsrelateret/uddannelsesrelateret fokus.

Kontakt NFA teamet

Fælles mail: nfa@holb.dk

Ergoterapeut
Maria Møllegaard
Mail: marmo@holb.dk
Tlf.: 72 36 59 46

Ergoterapeut
Gitte Koolman
Mail: gkool@holb.dk
Tlf.: 72 36 99 76

Ergoterapeut
Minna Bak Bøyesen
Mail: minbb@holb.dk
Tlf.: 72 36 99 76

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 26-04-2024