ICF

ICF - International klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (WHO)

Funktionsevne og funktionsevnenedsættelse

Funktionsevne er et overordnet begreb, der omfatter kroppens funktionsniveau og kroppens anatomi, aktiviteter og deltagelse.

Tilsvarende er funktionsevnenedsættelse et overordnet begreb for tab eller nedsættelse af kropslige funktioner og begrænsninger i aktiviteter og deltagelse.

ICF kan, i systematiseret form, hjælpe til at beskrive et menneskes funktionsevne og funktionsevnebegrænsninger i sammenhæng med helbredstilstand og omgivelsesmæssige og personlige forhold.

Det dynamiske samspil mellem kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter og deltagelse og helbredstilstand påvirkes positivt eller negativt af personlige og omgivelsesmæssige faktorer.

Omfanget af funktionsevnenedsættelse bestemmes ikke kun af sygdom eller funktionsforstyrrelse men i høj grad også af samfundsbestemte og psykosociale muligheder, begrænsninger og holdninger.

Kontakt NFA teamet

Fælles mail: nfa@holb.dk

Ergoterapeut
Maria Møllegaard
Mail: marmo@holb.dk
Tlf.: 72 36 59 46

Ergoterapeut
Gitte Koolman
Mail: gkool@holb.dk
Tlf.: 72 36 99 76

Ergoterapeut
Minna Bak Bøyesen
Mail: minbb@holb.dk
Tlf.: 72 36 99 76

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 26-04-2024