Borgermålgruppe

Senhjerneskade og langvarige følger af hjernerystelse

NFA-teamet udvikler, afprøver og afklarer arbejdsevne, som en del af borgerens rehabiliteringsforløb, efter en senhjerneskade eller en hjernerystelse med langvarige følger.

Det drejer sig om borgere som er i den erhvervsaktive alder og som er tilknyttet jobcenteret. Alternativt kan borgere med en betalende sundhedsforsikring også tilknyttes NFA.

Borgere med følgende diagnoser kan komme i betragtning

  • Blodprop i hjernen eller hjerneblødning (Apopleksi)
  • Forbigående blodprop i hjernen (TCI - Transitorisk Cerebral Iskæmi)
  • Traumatisk hjerneskade
  • Hjernehindeblødning (Subarachnoidalblødning)
  • Tumor i hjernen (Cancer eller godartede svulster i hjernen)
  • Infektion i hjernen (betændelsestilstand i hjernen eller i hjernens hinder)
  • Diffuse skader i hjernen pga. iltmangel (fx pga. hjertestop), giftstoffer eller anden skadelig påvirkning (Encephalopati)
  • Følger pga. en hjerneskade og behandling af denne - med reference til en af ovenstående diagnoser (Sequelae)
  • Hjernerystelse (commotio cerebri) og langvarige følger efter hjernerystelse (postcommotionelt syndrom)

Borgere med følgende diagnoser kan ikke komme i betragtning

  • Fremadskridende sygdomme som fx Multipel Sclerose, Demens, Alkoholdemens og Parkinson

Kontakt NFA teamet

Fælles mail: nfa@holb.dk

Ergoterapeut
Maria Møllegaard
Mail: marmo@holb.dk
Tlf.: 72 36 59 46

Ergoterapeut
Gitte Koolman
Mail: gkool@holb.dk
Tlf.: 72 36 99 76

Ergoterapeut
Minna Bak Bøyesen
Mail: minbb@holb.dk
Tlf.: 72 36 99 76

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 26-04-2024