Klubben

Morgen og eftermiddagsklubben kaldes i daglig tale for klubben.

Målgruppen

Unge mellem 16-25 år der enten har brug for pasning inden og efter skoletid eller brug for et aktivitetstilbud, hvor de kan mødes med andre jævnaldrende.

Formål

Et pasnings-samværs-og aktivitetstilbud til unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, der stadig bor hjemme eller i plejefamilie. 
I klubben mødes de unge med jævnaldrende og øve sig i sociale færdigheder, gennem forskellige aktiviteter. 

Klubben er et socialpædagogisk tilbud, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter, både korte men også længerevarende projekter. I hverdagen er der fastlagte aktiviteter i løbet af ugen såsom kreativt værksted, musik, wellness osv. I skoleferier tager vi på længere ture eks til Møns klint, biografen, svømmehal, dyreparker og legepladser. I klubben benyttes forskellige former af alternative kommunikationsformer såsom Tobii, Tegn til tale, og Go talk now.

Åbningstider

Morgenklubben er åbent fra kl. 07:00 - 09:00 alle hverdage og alle skoleferier. 

Eftermiddagsklubben har åbent fra kl.14:15 - kl.16:00 mandag, tirsdag og torsdag og fra kl.12:35 - kl.16:00 onsdag og fredag.
I skoleferien har klubben åbent fra kl.09:00 - kl.16:00 alle hverdage.
I hele ferieuger eks. uge 7 lukker klubben kl.15 om fredagen.  

Generel information om klubben

Den unge visiteres af kommunens sagsbehandler til aktivitetstilbud i klubben under §36 og §104.
Der er mulighed for taxaordning til og fra klubben.

Morgen klub

Dag: 301 kr. Måned: 9.155 kr. År: 109.865 kr.
Taksten gælder alle morgener og incl. skoleferier.

Klub takst 1

Dag: 409 kr. Måned: 12.440 kr. År: 149.285 kr.
Taksten er bevilliget 2 eftermiddage om ugen i alle skoledage og incl. alle dage i skoleferier.

Klub takst 2

Dag: 552 kr.   Måned: 16.760 kr. År: 201.480 kr.
Taksten er bevilliget alle eftermiddage og incl. skoleferier.

Hvis den unge har særligt støttebehov eks. brug for 1:1 støtte, beregnes særtakst. 

Generelt for alle takster gælder:

Alle takster er opgivet pr. dag og der opkræves for 366 kalenderdage om året.
Taksterne reguleres 1 gang årligt i januar mdr.
I forbindelse med udmeldelse er der løbende mdr. + 1 mdr. i opsigelsesvarsel og altid ved udgangen af en måned, dog kan en elev
ikke opsiges med virkning pr. 30. juni i kalenderåret.
Transportudgifter vil blive faktureret særskilt og opkræves af CSU Holbæk. Kan ses også ses på www.tilbudsportalen.dk.

Medarbejdere I klubben er pædagoger, pædagogstuderende og pædagogmedhjælpere, som alle gør deres bedste for at give de unge et godt fritidstilbud.
De fleste af medarbejderne i klubben er også ansat i CSU Holbæks Stu (særligtilrettelagt ungdomsuddannelse) og er derfor gennemgående i både skoledelen og klubben.

Klik på linket for at læse klubbens tilsynsrapporter.
Tilsynsrapport 2023 og Tilsynsrapport 2022 

Senest opdateret 25-04-2024