Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er en fremadskridende neurologisk sygdom. Medicinsk behandling og fysisk træning kan afhjælpe nogle af de vanskeligheder, som sygdommen kan medføre.

Personer med Parkinsons oplever ofte problemer med at blive forstået på grund af udtalevanskeligheder. Dette skyldes, at musklerne bliver stive og bevægelserne derfor langsommere.

Parkinsons sygdom kan medføre

 • Svag stemme
 • Monoton og klangfattig stemmeføring
 • Træg artikulation
 • Kognitive følger

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og vil som regel foregå som eneundervisning og gruppeundervisning.

Hent pjece om Parkinsons sygdom her

Kontakt

 • Audiologopæd Ellen Lomholt - Tlf. 72 36 28 46

Borgere, pårørende og professionelle uden for Holbæk Kommune kan kontakte afdelingen på mail: sikkerpost@holb.dk – skriv ”Logopæd – Tale & Kommunikation – CSU” i emnefeltet.

Medarbejdere i Holbæk Kommune (med holb-mail) kan skrive direkte til csu-tale@holb.dk

Ved henvendelse skal følgende medsendes:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer til borger, pårørende eller kontaktperson
 • Cpr-nr.
 • Årsag til henvendelse
 • Journaludskrift fra sygehus, speciallæge eller genoptræningsplan

Nyttige links

Parkinsonforeningen

Kontakt

Audiologopæd
Ellen Lomholt
Tlf. 72 36 28 46

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024