ALS

ALS (amyotrofisk lateral sclerose) er en progredierende neurologisk lidelse, der bl.a. medfører kommunikationsvanskeligheder.

ALS kan medføre

 • Nedsat stemmestyrke
 • Påvirkning af udtalen
 • Forandret taletempo
 • Påvirkning af vejrtrækningen

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og vil foregå som eneundervisning.

ALS vil ofte medføre, at der på et tidspunkt vil blive behov for alternative kommunikationshjælpemidler.

Hent pjece om ALS her

Kontakt

 • Audiologopæd Ellen Lomholt - Tlf. 72 36 28 46

Borgere, pårørende og professionelle uden for Holbæk Kommune kan kontakte afdelingen på mail: sikkerpost@holb.dk – skriv ”Logopæd – Tale & Kommunikation – CSU” i emnefeltet.

Medarbejdere i Holbæk Kommune (med holb-mail) kan skrive direkte til csu-tale@holb.dk

Ved henvendelse skal følgende medsendes:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer til borger, pårørende eller kontaktperson
 • Cpr-nr.
 • Årsag til henvendelse
 • Journaludskrift fra sygehus, speciallæge eller genoptræningsplan

Nyttige links

Muskelsvindfonden, om ALS

Kontakt

Kontakt

Audiologopæd
Ellen Lomholt
Tlf. 72 36 28 46

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024