Om IKT Specialrådgivning

IKT Specialrådgivning tilbyder rådgivning, udredning, afprøvning og tilpasning af IKT-hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelser.

IKT Specialrådgivningen beskæftiger sig med informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler (IKT hjælpemidler) til borgere med en eller flere funktionsnedsættelser, der kan medføre problemer med tale, sprog, kommunikation, læsning, skrivning, hukommelse og overblik samt problemer med betjening af computer, smartphone og tablet.

Forløb ved IKT Specialrådgivningen

Formålet med et IKT forløb er at udrede borgerens behov og afprøve, hvilke hjælpemidler, der bedst kan kompensere og støtte i den aktuelle situation og give borgeren mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt med en så høj grad af selvstændighed som muligt.

For at finde frem til det rette IKT hjælpemiddel og komme ”fra problem til løsning” er det IKT Specialrådgivningens opgave at:

  • Udrede ønsker og behov, ressourcer og kompetencer
  • Afprøve, udvælge og tilpasse hjælpemidler
  • Anbefale hjælpemiddelløsningen til den bevilgende myndighed
  • Implementere løsninger i praksis

Samarbejde og koordinering

I IKT forløbet samarbejdes også med relevante fagpersoner, med sagsbehandlere på hjælpemiddelområdet, jobcentre, institutioner og private firmaer, der forhandler IKT hjælpemidler.

IKT Specialrådgivningen tilstræber at bidrage med en sammenhængende, koordineret og videns baseret indsats.

IKT Specialrådgivningsteamet

Det tværfaglige team i IKT Specialrådgivning består af en audiologopæd, en ergoterapeut og ad hoc en IT konsulent.

Teamet har specialiseret viden om

  • Alternativ supplerende kommunikation (ASK)
  • Alternative betjeningsformer af computer, tablet og smartphone
  • Informations- og kommunikationsteknologi der kan kompensere for kommunikative, kognitive og fysiske vanskeligheder.

Der tilbydes en tværfaglig tilgang til opgaverne ligesom der foretages en tværfaglig visitation af henvendelserne. Teamet arbejder tæt sammen, ud fra hver sit primære speciale omkring en samlet indsats og har mulighed for supervision af neuropsykolog.

Hent - IKT pjece her

Henvendelse

Alle borgere, pårørende og professionelle i Holbæk Kommune og Odsherred Kommune kan henvende sig til IKT Specialrådgivning med henblik på rådgivning, vejledning og spørgsmål.

Send en mail til sikkerpost@holb.dk

I emnefeltet bedes du skrive "IKT Specialrådgivningen - CSU"

Du kan også kontakte os telefonisk se kontaktoplysninger.

Ved behov for en IKT udredning beder vi om en henvisning fra bevilgende myndighed.

Som sagsbehandler bedes du udfylde "Henvisningsskema for IKT-hjælpemidler"

 

Medarbejdere i Holbæk Kommune (med holb-mail) kan skrive direkte til csu-ikt@holb.dk

 

For fagpersoner

Hent - Henvisningsskema IKT - Serviceloven (PDF)

Hent - Henvisningsskema IKT -Serviceloven (Word/Docx)

Hent - Henvisningsskema for hjælpemidler til job her (PDF)

Hent - Henvisningsskema for hjælpemidler til job her (Word/docx)

Hent - Samtykkeerklæring her

Nyttige links

Socialstyrelsen

Kontakt IKT

Fælles mail: csu-ikt@holb.dk

IKT-konsulent og ergoterapeut
Hanne Højlund
Mail: hahha@holb.dk
Tlf. 72 36 33 48

IKT-konsulent og audiologopæd
Amanda Poulsen
Mail: amap@holb.dk
Tlf. 72 36 87 73

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024