IKT forløb

Et IKT forløb følger en struktureret proces. Processen indeholder (typisk) en udredning, afprøvning, anbefaling og implementering.

Udredning

Samarbejdet med borgeren starter med et afklarende møde om borgerens situation og særlige udfordringer, orientering om udredningsforløbet samt en gensidig afklaring af forventninger.

Herefter fortsætter udredningen hvor forskellige aspekter af borgerens forudsætninger og begrænsninger afdækkes.

Udredningen tager udgangspunkt i de udfordringer, som borgeren oplever i sin hverdag. Det kan være i forhold til at kunne være deltagende i og omkring:

  • Den nære samtale
  • Skriftlige kommunikation (mails, SMS mv.)
  • Informationssøgning på nettet
  • Aktiviteter, der relaterer sig til det, at være en ”digital” borger i samfundet.
  • Aktiviteter med betydning for den enkelte borger både arbejdsmæssigt og hjemme
  • Dagligdagsopgaver som kræver struktur, planlægning mv.
  • M.m.

Udfordringerne kan eks. have sin baggrund i forskellige funktionsnedsættelser som problemer med at tale, med brug af mus, tastatur og touche på skærm, arbejde ved en skærm eller vanskeligheder med at strukturere aktiviteter i hverdagen.

Afprøvning

En afprøvning foretages for at undersøge om et udvalgt hjælpemiddel kan kompensere for den givne funktionsnedsættelse. Herudover er det i afprøvningen, at man får udredt og afklaret hvilke tilpasninger og modifikationer, der skal til for at få succes med hjælpemidlet. Der kan være behov for at afprøve flere forskellige hjælpemidler før den endelige vurdering kan foretages. Der kan laves enkeltstående afprøvninger men ofte vil der være behov for et længerevarende afprøvningsforløb.

Anbefaling

Når udredningen er afsluttet, og hvis afprøvningen har vist at hjælpemidlet kompenserer i væsentlig grad, udarbejder IKT Specialrådgivning en rapport til bevilgende myndighed med en beskrivelse af forløbet samt en anbefaling af det udvalgte teknologiske hjælpemiddel.

IKT Specialrådgivning har ingen bevilgende myndighed.

Implementering

Hvis hjælpemidlet bevilges, tilbyder IKT teamet instruktion til borgeren og individuel tilpasning af hjælpemidlet samt ved behov støtte til implementering af hjælpemidlet, der hvor det skal anvendes.

Hent - IKT pjece her

Kontakt IKT

Fælles mail: csu-ikt@holb.dk

IKT-konsulent og ergoterapeut
Hanne Højlund
Mail: hahha@holb.dk
Tlf. 72 36 33 48

IKT-konsulent og audiologopæd
Amanda Poulsen
Mail: amap@holb.dk
Tlf. 72 36 87 73

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024