Pårørende tilbud

Tilbud for pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade

Tilbud til pårørende

En hjerneskade rammer ikke kun det menneske, der får skaden.


Den rammer også de nærtstående, det kan være ægtefællen, forældrene, søskende, andre familiemedlemmer og nære venner, som ofte bliver påvirkede af den ændrede livssituation.

Tilbud i kommunen

Holbæk Kommune har et tilbud til dig, som er pårørende til en med erhvervet hjerneskade.

Du kan mødes med andre i samme situation, og I kan udveksle erfaringer, drøfte udfordringer, netværke og få sparring fra fagprofessionelle.

Gruppen er sammen med facilitator/mødeleder med til at forme indholdet. Det kan bl.a. være:

  • Tilbud og muligheder i Holbæk kommune
  • Rollen som pårørende
  • Hverdagslivet og selvomsorg
  • Fremtiden

Tilbuddets ramme

Torsdag den 11. januar 2024

Torsdag den 25. januar 2024

Torsdag den 8. februar 2024

Torsdag den 22. februar 2024

Torsdag den 7. marts 2024

 

Tidspunkt: 16:30-18:30

Antal: 8-10 personer

 

Sted:

CSU Holbæk, Seminarieparken 2, eller

Sundhedscentret, Holbæk Sportsby, Sports allé 1

 

Hent pjecen Tilbud til pårørende her

Kontakt hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgiver
Annette Løye Christiansen
Mail: ach@holb.dk
Tlf. 72 36 46 76
 
Hjerneskaderådgiver
Maiken Jørgensen
Mail: major@holb.dk
Tlf. 72 36 89 73

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 26-04-2024