Til fagpersoner

Hjerneskadeafdelingen tilbyder rehabilitering og specialundervisning til voksne med erhvervet hjerneskade.
Undervisningen varetages af det neurofaglige hjerneskadeteam og tager udgangspunkt i en tværfaglig indsats for at kunne tilbyde den højeste grad af specialisering.

Målgruppe

Det neuropædagogiske undervisningstilbud henvender sig til voksne, der har pådraget sig en hjerneskade og er færdigbehandlet på sygehuset.

Hjerneskaden kan være forårsaget af sygdomme eller ulykker og kan give mange forskellige følgevirkninger. Nogle af følgerne er synlige, mens andre kan være usynlige.

At følgerne kan være usynlige betyder, at de kan være svære for såvel borgeren som for omverdenen at erkende og forstå.

Årsager til hjerneskader kan være:

 • Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen)
 • Traumer (slag mod hovedet)
 • Tumorer (godartede eller ondartede svulster i hjernen)
 • Infektioner i hjernen og dens hinder

Typiske følger af en hjerneskade kan være:

 • Kognitive vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, hukommelse og koncentration, planlægning, opgaveløsning, handling, sprog og erkendelse.
 • Følelsesmæssige reaktioner eller ændringer (øget irritabilitet, angst eller depression)
 • Personlighedsmæssige ændringer (ændret temperament)
 • Psykosociale vanskeligheder (f.eks. oplevelse af, at det er svært at være sammen med andre; nedsat situationsfornemmelse)
 • "Identitetsforvirring" - "hvem er jeg nu, da jeg ikke længere er den jeg var...?"
 • Manglende indsigt i og erkendelse af egen situation
 • Øget fysisk og mental træthed
 • Fysiske og praktiske vanskeligheder


Formål og indhold i det Neuropædagogiske undervisningstilbud

Målet for indsatsen i det neuropædagogiske undervisningstilbud er gennem målrettet rehabiliterende undervisning at afhjælpe eller begrænse følgerne af en pludseligt opstået hjerneskade.

Undervisningen er et individuelt tilrettelagt, tidsbegrænset og fremadskridende forløb efter Lov om Specialundervisning for Voksne.

Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner med 6-mdr’s evaluering.

Undervisningen sigter imod, at borgeren udvikler sine potentialer og dermed får mulighed for at udnytte sine ressourcer optimalt i forhold til at kunne genstarte sin hverdag.

Dette med henblik på at varetage dagligdagens krav, indgå i sociale relationer og vende tilbage til arbejdsmarkedet, uddannelse eller på anden måde tage aktivt del i samfundslivet.

Rehabiliteringsindsatsen har således et identitetsrekonstruktions- og psykosocialt sigte!

Hvem kan henvende sig

Alle borgere i Holbæk og Odsherred Kommune kan gratis henvende sig til afdelingen. Henvendelse kan ske uden henvisning.

Hvis henvendelsen vurderes relevant inviteres til en samtale. Der foretages en udredning med henblik på klarlægning af undervisnings- og rådgivningsbehov og evt. indstilling til visitation.

Efter visitationen udarbejdes i samarbejde med borgeren en undervisningsplan for undervisningens mål, indhold og omfang.

Pjece

Hent pjecen "Undervisning for voksne med pludselig opstået hjerneskade" her

Yderligere information

Læs mere om det neuropædagogiske undervisningstilbud her

Kontakt:

Mail: csu-dnu-hjerneskade@holb.dk / Tlf. 72 36 36 07

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 26-04-2024