Psykoedukation ADHD

Psykoedukation ADHD ved De Små Hold

Gruppetilbud

Mestring af hverdagen med R&R2-ADHD

Hvad er R&R2-ADHD?

R&R2-ADHD er et certificeret forløb, der opøver kognitive og sociale færdigheder hos unge og voksne med opmærksomhedsproblematikker. Det er en gruppeindsats for unge og voksne med ADHD. I indsatsen træner deltagerne deres kognitive og sociale færdigheder for at (gen)vinde mestringskompetencer til at tackle hverdagens udfordringer og deltage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

”Et år efter R&R2-ADHD-forløb har borgerne 13% højere sandsynlighed end en sammenligningsgruppe for at være i beskæftigelse eller i uddannelse. De har også 12% lavere sandsynlighed for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp, kontanthjælp i henhold til integrationsloven eller integrationsydelse.”

Socialstyrelsen – Mestring af hverdagen med R&R2-ADHD

Formål:

At møde ligesindede man kan erfaringsudveksle med.
Erhverve sig strukturredskaber til hverdagen.
Udvikle en (større) metakognitiv forståelse for sin diagnose for derigennem at bedre kunne forstå egne handlemønstre og udvikle mere hensigtsmæssige mestringsstrategier.

Antal deltagere: 8 – 12

Forudsætninger for deltagelse:

Borgeren kan selv henvende sig eller kan blive henvist af forskellige enheder i kommunen eller andre sektorer. Borgeren vil derefter hurtigst muligt blive indkaldt til visitation på CSU Holbæk ved De Små Hold.
Visitationen foregår i to trin

 1. Underviseren screener først borgeren ved hjælp af måleredskabet RATE-S, som er udviklet til R&R2-ADHD. Screeningen giver en indikation af, i hvilket omfang borgeren har de adfærdsmæssige og funktionelle vanskeligheder, som indsatsen adresserer.
 2. Dernæst gennemfører underviseren en henvisningssamtale, hvor det vurderes, om borgeren vil have gavn af R&R2-ADHD og derfor skal have tilbuddet om at deltage i et forløb.

 

En vigtig faktor er borgerens erkendelse af egne udfordringer og motivation til forandring.

Herudover er det en central del af R&R2-ADHD-forløb, at borgeren får tilknytte en PAL (Participant Aid for Learning), som skal fungere som en slags mentor eller coach, der mødes med borgeren mellem sessionerne, og som skal hjælpe borgeren med at overføre de færdigheder, der læres, til hverdagen.

Forudsætninger for afvikling af kursus: 6 tilmeldte og 1 forløb hvert halve år.

Varighed: 15 sessioner á 2 timers varighed med en uges mellemrum + 3 booster-sessioner 6-12 måneder efter.

Opstart: August 2024

1 til 1 undervisning

Formål:

Erhverve sig strukturredskaber til hverdagen
Udvikle en (større) metakognitiv forståelse for sin diagnose. For derigennem at bedre kunne forstå deres handle mønstre og udvikle mere hensigtsmæssige mestringsstrategier.

Målgruppe:

Borgere med ADHD eller lignende opmærksomhedsforstyrrelser, der ikke passer ind i målgruppen til R&R2-ADHD-forløbet, men stadig vurderes at kunne have gavn af at udvikle en (større) metakognitiv forståelse for sin diagnose for derigennem at bedre kunne forstå egne handlemønstre og udvikle mere hensigtsmæssige mestringsstrategier.

Forudsætninger for deltagere:

Borgeren kan selv henvende sig eller kan blive henvist af forskellige enheder i kommunen eller andre sektorer. Borgeren vil derefter hurtigst muligt blive indkaldt til visitation på CSU Holbæk ved De Små Hold.

Borgerens motivation til at deltage, erkendelse af egne udfordringer og vilje til at lave forandringer i eget liv.

Indhold:

Der fokuseres på den enkelte borgers behov ud fra nedenstående indhold.

 • ADHD
  • Viden om ADHD
  • Viden om kognitive styrker og svagheder
  • Struktur til hverdagen
  • Strategier til støtte af kognitive evner
   • Strategier til støtte af opmærksomhed
   • Strategier til støtte hukommelsen
   • Strategier til at komme i gang
   • Strategier til at støtte overblik og planlægning
   • Strategier til problemløsning
 • Angst
  • Viden om Angst
   • Strategier til afhjælpning af angst anfald
   • Strategier til at dæmpe angst
 • Søvn
  • Viden om
  • Strategier til bedre søvn
 • Stress
  • Viden om Stress
   • Kortlægning af stressfaktorer
   • Kortlægning af energigivende aktiviteter
   • Strategier til hverdagsstruktur
 • Afrunding og evaluering

Antal lektioner: 5*1 måske 10*1 time hvis det skønnes nødvendigt for den enkelte.

Forudsætninger for afvikling af kursus: Kan afvikles umiddelbart efter henvendelse.

Opstart: Er startet december 2023

Kontakt teamet

Skolekonsulent
Kim Dahl Frandsen
Mail: kimf@holb.dk
Tlf.: 72 36 64 62

Skolekonsulent
Pia Pedersen
Mail: ppede@holb.dk
Tlf.: 72 36 24 82

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024