Om De Små Hold - Psykisk sårbar

De Små hold er et undervisningstilbud til voksne med psykiske og sociale vanskeligheder.

Vi tilbyder specialundervisning for voksne. Vi tilbyder undervisning i rolige og trygge rammer på et lille hold eller som ene undervisning. Måske har dine udfordringer tidligere afholdt dig fra at møde op på et arbejde eller uddannelse. Du har måske været bange for ikke at være god nok eller du har måske haft svært ved at huske eller koncentrere dig.

Fælles for undervisningen hos os på de små hold er at det er individuelt tilrettelagt efter den enkeltes udfordringer og niveau. De mål du har for at gå på de små hold, er med til at bestemme undervisningen. På de små hold kan du blandt andet få undervisning i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Nyheder/Samfundslære
 • Billedkunst
 • Køkkenhold
 • Mental fitness
 • Hverdagsteknologi

Hvad er psykiske vanskeligheder?

Psykiske vanskeligheder er et bredt begreb, det er ikke alle, der har en diagnose, men alle oplever alligevel at have udfordringer i hverdagen. Nogle mennesker med psykiske vanskeligheder har en diagnose som eksempelvis angst, stress, Autisme, depression, skizofreni, OCD, bipolar, borderline, PTSD, Aspergers, ADHD, ADD eller noget andet. Nogle har flere diagnoser (komorbiditet).

De psykiske vanskeligheder kan komme til udtryk som:

 • Isolation
 • Angst
 • Modløshed
 • Ustabilitet
 • Manglende struktur i hverdagen
 • Søvnforstyrrelser/ dårligt søvnmønster

Hvem kan gå på De Små hold?

Alle voksne borgere, som bor i Holbæk kommune, kan benytte sig af tilbuddet gratis. Hvis du bor i en anden kommune, er du også velkommen til at henvende dig og høre om vores tilbud, men så skal der arrangeres betaling igennem din hjemkommune.

Optagelse

Inden du kan starte skal du forbi til en samtale så vi kan vurdere, om vi har det rette tilbud til dig. Hvis du har en sagsbehandler, rådgiver, støttekontaktperson eller lignende er de også velkomne til at deltage.

Herunder kan du finde et henvisningsskema, som skal udfyldes inden samtalen.

Vi modtager nye kursister løbende igennem hele året, så du kan starte når som helst.

Print vores pjece her

Henvisningsskema

 

Du er selv med til at bestemme

Du er selv med til at bestemme, hvor meget undervisning du vil modtage. Hver kursist får et skema, der er skræddersyet til egne ønsker og behov. Niveaumæssigt underviser vi på alle niveauer i folkeskolen op til et stykke ind i de gymnasiale uddannelser.

I fagene arbejder vi med:

 • Studiekompetencer
 • Sociale kompetencer
 • At fokusere på det positive
 • At økonomisere med energien
 • At deltage i en klassesammenhæng
 • At håndtere angst for ikke at kunne leve op til andres krav

Kontakt teamet

Skolekonsulent
Kim Dahl Frandsen
Mail: kimf@holb.dk
Tlf.: 72 36 64 62

Skolekonsulent
Pia Pedersen
Mail: ppede@holb.dk
Tlf.: 72 36 24 82

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024