Spring til indhold

STU +

STU+ henvender sig til dig, der har brug for rolige, trygge og forudsigelige rammer. Eleverne har måske udfordringer som angst, skolevægring eller lignende udfordringer, som klassen pædagogik kan hjælpe dig med.

I denne grupper er der et meget stort fokus på at lykkes med at omme i skole så eget som muligt.

Der er meget fokus på din trivsel og at der skabes rammer og lyst til at komme i skole. Klassens elever har ofte meget svært ved at komme ud blandt andre. Derfor er der stor støtte og fokus på at fleksibilitet til, at du kan udvikle dig i dit eget tempo.

I STU+ har hver enkelt elev et individuelt skema, men med fælles aktiviteter indlagt. Fælles aktiviteter er bl.a. at komme lidt ud af klasselokalet på gåture i nærområdet eller ture i byen. Du har mulighed for at fordybe og udvikle dig inden for dine egne interesseområder, f.eks. kreativt ved at tegne digitalt vha. tegneplade og tegneprogram.

Klassen har fokus på at "turde noget" og har en forståelse af at ting tager tid og derfor er hverdagen opbygget efter den unges potentiale, interesser og dagsform.

Fagligt har eleverne mulighed for at arbejde med dansk, engelsk, matematik på dit aktuelle niveau. Der tilbydes deltagelse i valgfagene med de øvrige klasser, f.eks. e-sport, hobbyværksted, idræt, musik, madhold, brætspil.

I STU+ øver vi deltagelse i det større fællesskab i CSU-ungdom, bl.a. fester og motionsdag, men med hensyntagen til den enkeltes overskud og grænser.  Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard