Spring til indhold

Praktik-STU

Praktik-STU’en henvender sig til unge som gerne vil have deres STU i en virksomhed. STU’en kan stadig sammenkøres med andre tilbud efter den unges ønsker og drømme.

Vision

Vi lægger vægt på at alle har ret til at blive udfordret! Vi syntes også at den enkelte skal udfordres på en måde, hvor forventninger matcher elevens resurser, eller mulighed for at tillære sig kompetencer der gør, at målene for praktikkerne kan opnås.

 

Mål for praktikken

Der laves individuelt mål for den unge i praktikken.

Erhvervspraktikker er med til at afklare den unge, i hvilken beskæftigelsesform der matcher den unge (flexjob, EGU, ansættelse på ordinær vis)

 

Hvis den unge ønsker at komme i erhvervspraktik, skal han/hun kunne, eller det skal være realistisk, at den unge udvikler kompetencer så de kan mestre – f.eks.:

 • Selvtransportende
 • Stabilitet
 • Have styr på Hygiejne og påklædning
 • Oparbejde rutiner der giver en vis grad af selvstændighed
 • Melde afbud ved fravær i overensstemmelse med praktikstedets regler
 • Være indstillet på længerevarende praktikker i forbindelse med afklaring i forholde til beskæftigelsesform

 

Som indledning til praktik har den unge en samtale med skolens erhvervsvejle- der, hvor der tales om følgende:

 • Hvilken branche skal praktikken være inden for
 • Hvor mange timer vil være realistisk at starte med
 • Er der noget praktikstedet skal vide om den unge
 • Hvilke mål skal der være for praktikken
 • Hvad kan eleven selv, kan i forhold til at skabe kontakt til et praktiksted

 

Møde på praktikstedet mellem den unge, erhvervsvejleder og praktikstedet skal også lave en aftale for de praktiske omstændigheder f.eks.:

 • Mødetider, opstart og længde på praktikken
 • Hvad gør eleven, hvis han/hun bliver syg
 • Særlige forhold som praktikstedet skal være opmærksom på
 • Evalueringstidspunkt, og hvordan man kan leve op til praktikmålene
 • Praktikstedet fortæller om deres forventninger til praktikanten

 

Kontakt og opfølgning

Vejlederen vil have kontakt til den unge pr. mobil efter den første dag, Evalueringen ske efter aftale med praktikstedet. Første evaluering er typisk efter 14 dage og efterfølgende efter behov. Der evalueres på følgende områder:

 • Arbejdsopgavernes sværhedsgrad
 • Tempo og udholdenhed
 • Arbejdstiden
 • Håndelag
 • Selvstændighed
 • Sociale kompetencer
 • Omstillingsevne
 • Barrierer
 • Udviklingsmuligheder

 

Evaluering

Efter praktikken bruges evalueringen til at sætte nye mål imod en jobafklaring.Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard