Spring til indhold

MAKS

Eleverne i denne gruppe har mange individuelle behov, derfor foregår undervisningen både som klasseundervisning, undervisning i mindre grupper eller individuel undervisning. Gruppen består af 4-8 elever, der er henvist fra andre specialskoler.

MAKS står for Motorik, ADL, Kommunikation og Social træning

Undervisningen lægger vægt på træning af ADL (almindelig daglig livsførelse) for at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt i voksenlivet. Der arbejdes derfor med køkkentræning, indkøb, af- og påklædning, personlig hygiejne, spisning mm.

Dette foregår i en ramme, hvor det sociale vægtes højt, således at de unge trænes i at indgå i almindelige sociale sammenhænge, både i klassen, sammen med skolens andre elever samt ved ture ud af huset.

Samtidig med at sociale kompetencer trænes, er der fokus på kommunikationstræning, hvilket integreres i alle dagligdagens aktiviteter, men også som individuel undervisning ved behov. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs kommunikative kompetencer, hvad enten det handler om elever med meget lidt talesprog, som har brug for kompenserende hjælpemidler, eller elever der fortsat skal have udvidet deres ordforråd eller tegnsprog. Eleverne trænes i kommunikation ud fra princippet om alternativ og støttende kommunikation. Det kan være Tegn til Tale, billedstøttet kommunikation, konkreter og ved brug af kommunikations APP på IPAD. Derudover benyttes IPAD eller PC til at kommunikere med andre f.eks. gennem programmet Herbor eller via Facebook mm. Der er også mulighed for at træne læsning og skrivning, hvis der er interesse og kompetencer til dette.

Daglig motion vægtes højt og vi tilbyder gåture, cykelture, træning i motionsrum, svømning og ridning.

Undervisningen planlægges i forhold til de enkelte elevers behov, alle elever har et fast ugeskema og hverdagen byder på en fast og genkendelig struktur.

Antallet af personaler er afhængig af elevernes behov, men der er typisk en blanding af elever med støttebehov svarende til støttebehov på  1-1, 1-2 eller 1-3.Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard