Spring til indhold

Erhvervsklassen

Gruppen er for unge med diagnoser, indlæringsvanskeligheder eller diagnosticerede udfordringer.

Erhvervsklassen henvender sig specielt til dig, der stadig har lyst til noget fagligt, samtidig med at du kan deltage i skolens mange forskellige valgfag.


I Erhvervsklassen er det altid dine egne ønsker som er udgangspunktet for hvad det er du bliver undervist i. Hvis du gerne vil have din eksamen eller syntes at matematik er vildt spænende vil vi meget gerne hjælpe dig på vej. 

Det faglige niveau er fra 5. kl. og op til 1. HF. Nogle af vores elever har afsluttet FSA (Folkeskolens afgangsprøve) og tager derfor eksterne kurser på VUC.

Undervisning: Basisfag og valgfag
I Erhvervsklassen undervises der i dansk, matematik, geografi og samfundsfag.
I samarbejde med de andre klasser tilbyder vi mange forskellige valgfag. Du kan for eksempel vælge mellem: Idræt, engelsk, krea, køkken, film, værksted, samfundsfag, E-sport og IT-light.

Ligesom i alle de andre klasser vil du opleve at Erhvervsklassen er en klasse med få elever, og er et sted hvor der er struktur og forudsigelighed i hverdagen. 

Skema for Erhvervsklassen.

Alle dage møder man ind kl. 9.00 

Mandag, tirsdag og torsdag er til kl. 14.15

Onsdag og fredag er til kl. 12.35

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Stamhold Stamhold Stamhold Stamhold Stamhold
Stamhold Stamhold Stamhold Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag   Valgfag  


Feedback

Sidst opdateret

29.11.2022

Ansvarlig redaktør

Signe Højgaard