Klasser på CSU Holbæk

Fællesskab, dannelse, ungdomsliv, læring, udvikling, medborgerskab og selvstændighed er nogle af nøgleordene for CSU Holbæks stu (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

På CSU Holbæk er det forpligtende fællesskab en væsentlig del af vores ungdomsuddannelse/stu. Vi har mange sociale arrangementer; fester, studierejser, koncerter, cafe-eftermiddage, festival mv. Vi har et rigt ungemiljø og der er gode muligheder for relationsdannelse undervejs i stu-forløbet. På nuværende tidspunkt tilbyder CSU Holbæk 13 forskellige klasser på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Læs nedenfor om hver enkelt. 

Der er er mulighed for at arbejde hen mod en 9.klasse eller en 10. klasse i samarbejde med VUC og/eller 10. klasses-centret.

Adventure

Eleverne i Adventure er glade for at komme på ture ud af huset og har interesse for friluftsliv, sport og sundhed. Samtidig vil eleverne i Adventure gerne arbejde med boglige fag og med projektorienteret undervisning.

Have, Håndværk & værksted

Eleverne i Have, Håndværk & arbejder både i værkstedet, i naturen og hos eksterne samarbejdspartnere, heriblandt en økologisk gård og middelaldercentret Ulvsborg. Der arbejdes med forskellige typer af håndværk, både snedker, bygge, anlæg, smykker mv.

IT

Eleverne i IT arbejder med IT-opgaver i mange forskellige sammenhænge. Der arbejdes med software, hardware, IT-support, sikkerhedssystemer, net-etik, tech-news, plakater, hjemmesider, VR, robotter mv. IT-klassen har et samarbejde med folkeskolerne i Holbæk kommune og hjælper med mange forskellige It-opgaver.

Køkken

Eleverne i Køkken holder af at producere mad og arbejde i et køkken. Der arbejdes både med større produktioner, køkkenhygiejne, rengøring, gourmet, virksomhedsbesøg og lignende.

Livsmestring

Eleverne i Livsmestring har fokus på at styrke personlige og sociale kompetencer. Der arbejdes med temaer omkring medborgerskab, robusthed, selvstændighed, medbestemmelse, foreningsliv, sundhed, motion, demokrati, arbejdsmarkedskendskab og meget andet.

Kunst & musik

Eleverne i Kunst, musik og medie interesser sig for musik, medier og/eller kunst. Her spilles koncerter, laves musikvideoer, undervises i soloinstrument, undervises i sang, arbejdes med maleri, keramik mv.

Studiegruppen

Eleverne i Studiegruppen undervises i dansk, matematik og samfundsfag. Der er fokus på ro, struktur og forudsigelighed i hverdagen. Der er mulighed for at arbejde hen mod en 9.klasse eller en 10.klasse i samarbejde med VUC/10. klasses-centret.

STU A

Eleverne i STU A kan føle det overvældende at være i sociale sammenhænge og har brug for meget ro, struktur og forudsigelighed. Der arbejdes meget med individuel undervisning og der tages udgangspunkt i elevens særinteresser; det kan være historie, natur, musik, lego mv. Eleverne i STU A kan have skolevægring, være diagnosticeret indenfor autismespektrum mv.

AKS

Eleverne i AKS arbejder med kommunikation, ADL (almindelig daglig levevis), personlig udvikling, dansk, matematik, samfundsfag mv. Eleverne i AKS kan have sprog/tale-vanskeligheder, være udfordret i begrebsforståelse, udfordret i koncentrationsevne, have funktionsnedsættelse i forhold til motorik sansning mv. Fællesskabet er det bærende i denne klasse og der er et særligt fokus på relations-dannelse.

STU S

Eleverne i STU S kan være unge med generelle indlæringsvanskeligheder, herunder autismespektrumsforstyrrelser – som trives bedst i en mindre klasse med et struktureret klassemiljø. Der arbejdes med kommunikation, ADL (almindelig daglig levevis), dansk, matematik, engelsk, temaundervisning, træning mv.

STU L

Eleverne i STU L kan være for elever, der har brug for en rolig, tryg og forudsigelig hverdag. Eleverne har forskellige funktionsnedsættelser. Der er meget fokus på det sociale liv og ADL (almindelig daglig levevis). Der arbejdes med at vedligeholde elevernes boglige niveau.

STU K

Eleverne i STU K er for elever der har behov for et forudsigeligt miljø med struktur og faste rammer. Eleverne har ofte brug for guidning og støtte i de aktiviteter der tilbydes i forbindelse med undervisningen. Det kan være elever med funktionsnedsættelser i forhold til motorik og sansning, elever med sprog/talevanskeligheder, elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Der kan tilbydes forskellige former for alternativ kommunikation.

STU R

Eleverne i STU kan være for elever, der har behov for store individuelle hensyn i forhold til det pædagogiske og det fysiske miljø. Der arbejdes med kommunikation, tegn til tale, billedkommunikation, talemaskiner, træning mv.

Senest opdateret 30-04-2024