Spring til indhold

Om Tale og Kommunikation

Taleafdelingen tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til voksne med tale- og kommunikationsvanskeligheder.

Hvem kan henvende sig

Alle borgere i Holbæk og Odsherred Kommune kan henvende sig til afdelingen og få foretaget en talepædagogisk undersøgelse.

Henvendelse kan ske uden henvisning.

Ydelserne er gratis at benytte for borgere i Holbæk og Odsherred Kommune.

Transport til og fra undervisning kan arrangeres efter gældende regler.

Kontakt afdelingen på mail: csu-tale@holb.dk


Logopæden (talepædagogen) kan tilbyde

 • Logopædisk udredning
 • Undervisning
 • Rådgivning og vejledning

Den logopædiske udredning og undervisning kan finde sted i CSUs lokaler i Holbæk, på plejehjem eller i eget hjem efter aftale.

Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og ressourcer og kan enten være eneundervisning eller holdundervisning.

Der gives desuden rådgivning og vejledning til borgeren og de pårørende.

Kontakt

 • Audiologopæd Ellen Lomholt - Tlf. 72 36 28 46
 • Audiologopæd Amanda Poulsen - Tlf. 72 36 87 73
 • Audiologopæd Susi Veigert - Tlf. 72 36 69 48
 • Audiologopæd Laura Lily Hauerslev - Tlf. 72 36 27 22

Borgere, pårørende og professionelle uden for Holbæk Kommune kan kontakte afdelingen på mail: sikkerpost@holb.dk – skriv ”Logopæd – Tale & Kommunikation – CSU” i emnefeltet.

Medarbejdere i Holbæk Kommune (med holb-mail) kan skrive direkte til csu-tale@holb.dk

Ved henvendelse skal følgende medsendes

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer til borger, pårørende eller kontaktperson
 • Cpr-nr.
 • Årsag til henvendelse
 • Journaludskrift fra sygehus, speciallæge eller genoptræningsplan

Nyttige links

Hjernesagen Holbæk

Hjerneskadeforeningen

Videncenter for hjerneskade

Nationalt Videncenter for Demens

Parkinsonforeningen

HjernetumorforeningenFeedback

Sidst opdateret

19.02.2024

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel