Spring til indhold

Læsekonsulent

LæseTek varetager funktionen som Holbæk Kommunes læsekonsulent.

LæseTek varetager funktionen som Holbæk Kommunes læsekonsulent i samarbejde med Fagcenteret for Læring og Trivsel samt Børneindsatsen. Det er læsekonsulentens opgave at understøtte sprog og læseudvikling i dagtilbud og skoler, primært med fokus på ordblindhed.

Læsekonsulenten bistår med specialfaglig viden i forhold til kommunens opgaver på ordblindeområdet, herunder udarbejdelse af generelle retningslinjer, anbefalinger samt rådgivning ved visitation til specialiserede tilbud. Der arbejdes tæt sammen med PPR-funktionen i Børneindsatsen, læsevejledere og ledere på folkeskoler og privatskoler i Holbæk Kommune samt Ordblindeforeningen.

Læsekonsulenten skal bl.a. bidrage med hjælp til tolkning af testresultater, rådgivning og vejledning af forældre, læsevejledere og skoleledere. Læsekonsulenten deltager desuden i netværk og arbejdsgrupper på ordblindeområdet.

Læsekonsulenten samarbejder med logopæderne i Børneindsatsen om tidlig indsats og børn i risiko for ordblindhed, og læsekonsulenten rådgiver i de vanskeligste ordblindesager, fx ved rådgivning eller som bisidder til skoleledelsen i enkeltsager.

Kontakt

Læsekonsulent v. LæseTek, Vibeke P. Christensen, cand.mag i audiologopædi
Mail: vibpc@holb.dk / Tlf.nr. 72 36 33 31

 Feedback

Sidst opdateret

26.09.2022

Ansvarlig redaktør

Ivan Boel