Tosprogede ordblinde

Test og undervisning af ordblinde tosprogede

Vi tester for ordblindhed uanset om borgeren har dansk som modersmål eller som andetsprog. Derudover tilbyder vi ordblindeundervisning af voksne ordblinde med dansk som andetsprog. Test og undervisning er gratis.

Ordblindetest

Borgeren indkaldes til samtale om de oplevede læse- og skrivevanskeligheder og testes herefter med Den nationale ordblindetest eller Dynamisk ordblindetest (DOT) samt supplerende test. Testen er statsfinansieret og dermed vederlagsfri for kommunen.

Resultatet af testen sammenfattes i en testrapport, som sendes til borgeren.

Efter testen vejleder vi om muligheder for undervisning og indstiller evt. til bevilling af kompenserende læse- og skrivehjælpemidler.

Ordblindeundervisning

LæseTek tilbyder undervisning til voksne ordblinde med dansk som andetsprog i Holbæk og Odsherred kommuner. Det er gratis at deltage i undervisningen.

LæseTek har undervisning af voksne ordblinde efter kontrakt med Nordvestsjællands HF & VUC.

For at kunne deltage i undervisningen skal borgeren have en gyldig ordblindetest. Ordblindetesten kan laves hos os, hvis ikke borgeren allerede er testet ordblind andetsteds.

Undervisningen foregår på små hold, og alle arbejder med læse-/skrivehjælpemidler.

Kontakt os for at høre, hvornår vores undervisningshold ligger.

 

Kontakt LæseTek

Mail: csu-laes@holb.dk

Tlf.: 72 36 36 07

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024