Test og undervisning

Vi tester for ordblindhed, og vi tilbyder ordblindeundervisning for voksne.

Ordblindetest

LæseTek tester for ordblindhed. Ordblindetesten er statsfinansieret og dermed vederlagsfri for kommunen.

Borgere som har forladt grundskolen kan blive testet for ordblindhed på LæseTek.

Borgeren indkaldes til samtale om de oplevede læse- og skrivevanskeligheder og testes herefter med Den nationale ordblindetest samt supplerende test.

Resultatet af testen sammenfattes i en testrapport, som sendes til borgeren.

Efter testen vejleder vi om muligheder for undervisning og indstiller evt. til bevilling af kompenserende læse- og skrivehjælpemidler.

Ordblindeundervisning

LæseTek tilbyder undervisning til voksne ordblinde i både Holbæk og Odsherred. Det er gratis at deltage i undervisningen.

LæseTek har undervisning af voksne ordblinde efter kontrakt med Nordvestsjællands HF & VUC.

For at kunne deltage i undervisningen skal borgeren have en gyldig ordblindetest. Ordblindetesten kan laves hos os, hvis ikke borgeren allerede er testet ordblind andetsteds.

Undervisningen foregår på små hold, og alle arbejder med læse-/skrivehjælpemidler.

Kontakt os for at høre, hvornår vores undervisningshold ligger.

 

Kontakt LæseTek

Mail: csu-laes@holb.dk

Tlf.: 72 36 36 07

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024