Bevilling af hjælpemidler

Borgere kan få hjælp til at søge om læse- og skrivehjælpemidler på LæseTek

På LæseTek tester og udreder vi borgere med læse- og skrivevanskeligheder med henblik på at ansøge kommunen om bevilling af kompenserende læse- og skrivehjælpemidler.

Kommunen er forpligtet til at bevilge hjælpemidler til borgere med læse- og skrivevanskeligheder, og vi indstiller til bevilling af hjælpemidler under Lov om kompensation til handicappede i erhverv samt Lov om Social Service.

Se vores informationsfilm her

Hjælpemidler på arbejdspladsen

Ifølge Lov om kompensation til handicappede i erhverv er kommunen forpligtet til at bevilge hjælpemidler som kompensation for læse-/skrivevanskeligheder, der begrænser arbejdsevnen.

Som baggrund for Jobcentrenes bevillinger udreder LæseTek for skriftsproglige vanskeligheder og kompetencer.

På baggrund heraf udarbejder LæseTek en anbefaling af læse-/skrivestøttende hjælpemidler, som indstilles til bevilling.

LæseTek anskaffer og installerer udstyret for borgeren, implementere disse og iværksætter undervisningstilbud.

Hent AB441 her Hent LæseTeks pjece her

Hjælpemidler til personligt brug

Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service forpligtet til at bevilge hjælpemidler til borgere med læse-/skrivevanskeligheder.

Som baggrund for kommunens bevilling udreder LæseTek for skriftsproglige vanskeligheder og kompetencer.

På baggrund heraf udarbejder LæseTek en anbefaling til læse-/skrivestøttende hjælpemidler, som indstilles til bevilling.

LæseTek anskaffer og installerer udstyret for borgeren og iværksætter herefter opfølgende undervisning.

Hjælpemidler på uddannelsen

Studerende kan på de fleste uddannelser søge om at få tildelt specialpædagogisk støtte (SPS) i form af hjælpemidler og studiestøttende undervisning.

LæseTek tilbyder uddannelsesstedet at undervise i brug af bevilliget læse- og skrivestøttende teknologi.

Hvis uddannelsen ikke berettiger til SPS, er der muligheder for at søge om hjælpemidler under Lov om Social Service (se ovenfor).

 

Kontakt LæseTek

Mail: csu-laes@holb.dk

Tlf.: 72 36 36 07

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024