Ordblindetest for tosprogede

På LæseTek kan du blive testet for ordblindhed uanset dit modersmål.

På LæseTek kan du blive testet for ordblindhed uanset om du har dansk som modersmål eller som andetsprog. Det er gratis at blive testet. Vi vil spørge ind til dine vanskeligheder med læsning og skrivning og dine krav til læsning og skrivning i hverdagen.

Vi tester med DOT-testen og supplerende test, og resultatet viser, om du er ordblind.

Efter testen vejleder vi dig om dine muligheder for undervisning og kompenserende hjælpemidler.

Du får efterfølgende tilsendt en testrapport med dine resultater.

 

Kontakt LæseTek

Mail: csu-laes@holb.dk

Tlf.: 72 36 36 07

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024