Elever i grundskolen

Ordblinde elever i grundskolen

Projekt e/læsning i skolen

LæseTek har siden 2008 implementeret læse-skriveteknologi til ordblinde elever i folkeskolen. Dette kalder vi Projekt e/læsning i skolen.

Alle ordblinde elever i Holbæk Kommunes folkeskoler, indskrives i projekt e/læsning i skolen.

Formålet er at understøtte kvaliteten af den kommunale indsats samt sikre et ensartet tilbud for alle ordblinde elever.

Det er skolerne selv, som ordblindetester eleverne.

Tilbud og kurser på grundskoleområdet

Mange skoler har licens til læse- og skrivestøttende programmer, såsom AppWriter og CD-ORD, hvilket betyder, at alle elever og lærere har mulighed for at anvende læse-/ og skriveteknologi.

LæseTek tilbyder kurser rettet mod lærere, speciallærere og konsulenter om læseteknologi.

Kurserne kan indeholde specialpædagogiske, didaktiske, praktiske og teknologiske temaer (hands-on).

Kontakt os med henblik på et kursus målrettet jeres behov.

Læse-/skriveteknologi i undervisningen

LæseTek har udgivet en række artikler i forbindelse med implementering af læse-/skriveteknologi i undervisningen. Læs med her:

Erfaringer med inkluderende IT, udgivet i Læsepædagogen

Lyt, læs og lær - læseteknologi i skolen, udgivet i Viden om Læsning

RIOO - et redskab til individuel opsætning af ordforslagsprogrammer, udgivet i Viden om Læsning

OS+ - opdagende skrivning med auditiv feedback, udgivet i Viden om Læsning

E/skolen - at ekskludere for at kunne inkludere, udgivet i Dansk Audiologopædi 

Se filmen om læse-/skriveteknologi i undervisningen

Skoler får hjælp til ordblinde af undervisningscenter for voksne, udgivet af folkeskolen 

Holbæk Kommunes Strategi for sprog og literacy

 

Kontakt LæseTek

Mail: csu-laes@holb.dk

Tlf.: 72 36 36 07

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024