Kurser og oplæg

LæseTek holder løbende workshops og oplæg på konferencer og netværk og underviser desuden andre faggrupper i læse-/skriveteknologi.

Kurser

LæseTek afholder kurser for forskellige faggrupper inden for både skole- og voksenområdet. Kurserne kan indeholde specialpædagogiske, didaktiske, praktiske og teknologiske temaer (hands-on). Vi samarbejder desuden med Holbæk Bibliotek, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole, De danske ordblindeefterskoler, Uddannelsesforbundet, Holbæk Kommunes folkeskoler samt privatskoler.

Kontakt LæseTek med henblik på et kursus målrettet jeres behov. 

Podcasts og videoer

 • PODCAST: Supertanker på P1: "Al magd te de ordbildne"

Hør podcasten her

 

 • PODCAST: Nationalt Videncenter for læsning: "Med ordblinde elever i klassen - differentiering med læse- skriveteknologi"

Hør podcasten og find tilhørende materialer her

 

 • ORD 18: Oplæg: Emotionelle følger af ordblindhed: 

Læs og se indslag fra EMU her

 

Oplæg og workshops

LæseTek holder løbende workshops og oplæg på konferencer og netværk, f.eks.

 

 • Webinar: Teknologibaserede læse- og skrivestrategier i engelsk

 

 • Ordblindenetværksdagen 2021: Styrk fagligheden og selvbilledet hos ordblinde udskolingselever

 

 • WEBINAR: Didaktik i den kompenserende ordblindeundervisning

 

 • Wizkids-konferencen 2018: Oplæg: Miljøet som aktiv medspiller

 

 • ORD15: Workshop: Læseteknologi for alle
  ORD15: Workshop: En målrettet indsats til svært ordblinde skoleelever

 

 • ORD 12: Oplæg: Afdækning af behov for it-hjælpemidler

 

 • ORDBLINDE OG IT-KONFERENCEN 2011: Seminariet: IT-støtte i undervisningen af børn - didaktik og pædagogik.

 

 • RIOO: Workshop: RIOO - Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer

 

 • WEBINAR: Præsentation af projekt Lyt, Læs & Lær i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning

 

Læsetips på DK4

LæseTek har bidraget til Nationalt Videncenter for Læsnings Læsetips med filmen - Computeren som læsehjælp.

Se filmen her.


Udviklingsprojekter

 • Projekt Læselyst - et projekt om læsemotivation gennem faglig læsning. Projektet var et samarbejde mellem LæseTek og St. Merløse, Ugerløse, Stestrup og Ågerup Skoler.

Læs evalueringsrapporten her

Se projektets materialesamling her

 • Projekt It og ordblindhed - En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mellemtrinnet. LæseTek har bistået Afdeling for Fagdidaktik, DPU, Aarhus Universitet med testning af ordblinde elever på mellemtrinnet.
 • Projekt Sprog og it - indsatser med fokus på de sproglige og it-mæssige forudsætninger og færdigheder. LæseTek bistod daginstitutioner og børnehaveklasser i Vipperød og Ågerup.

Læs evalueringsrapport her

 

RIOO

 • LæseTek har udviklet et redskab til individuel opsætning af ordforslagsprogrammer (RIOO). Redskabet er udarbejdet til opsætning af korrekturregler i CD-Ord og ViseOrd.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at få materialet tilsendt.

 

Kontakt LæseTek

Mail: csu-laes@holb.dk

Tlf.: 72 36 36 07

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024