Om Hjerneskaderådgivningen

Der tilbydes rådgivning og vejledning af neurofaglig karakter til borgere med erhvervet hjerneskade, pårørende og samarbejdspartnere

Hjerneskaderådgivningen er med til at skabe gennemskuelighed og tryghed for dig og dine pårørende gennem dit rehabiliteringsforløb.

Hjerneskaderådgivningsteamet består af 2 ergoterapeuter som, gennem mange år, har arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade, i forskellige faser af et rehabiliteringsforløb.

Vi kan hjælpe dig med

Hjerneskaderådgiveren giver råd og vejledning i dit rehabiliteringsforløb til dig, dine pårørende og fagpersoner som er involveret i dit forløb.

Hjerneskaderådgiveren bidrager ved planlægning og vurdering af dit fremadrettede rehabiliteringsbehov.

Hjerneskaderådgiveren deltager ved behov i tværfaglige rehabiliteringsmøder, hvor du, dine pårørende og de involverede fagpersoner deltager. Her koordineres og justeres i de indsatser du modtager og sammen lægges en plan for det fremadrettede forløb.

Diagnoser som er omfattet af den rådgivende funktion

 • Blodprop i hjernen eller hjerneblødning
 • Forbigående blodprop i hjernen
 • Traumatisk hjerneskade
 • Hjernehindeblødning
 • Tumor i hjernen
 • Infektion i hjernen
 • Diffuse skader i hjernen pga. iltmangel, giftstoffer eller anden skadelig påvirkning
 • Følger pga. en hjerneskade og denne behandling med reference til en af ovenstående diagnoser

Hjerneskaderådgivningens samarbejdspartnere kan fx være

 • Borgere og pårørende
 • Interne samarbejdspartnere i Holbæk kommune
 • Regionale samarbejdspartnere (sygehuse)
 • Private samarbejdspartnere (Bo- og rehabiliteringsinstitutioner)
 • Egen læge
 • VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation)
 • Neuropsykolog
 • Patientforeningerne

Hvem kan henvende sig

Borgere, pårørende og samarbejdspartnere kan rette direkte kontakt til hjerneskaderådgivningsteamet.

 

Hent Hjerneskaderådgivningens pjece her 

 

Kontakt hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgiver
Annette Løye Christiansen
Mail: ach@holb.dk
Tlf. 72 36 46 76
 
Hjerneskaderådgiver
Maiken Jørgensen
Mail: major@holb.dk
Tlf. 72 36 89 73

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 26-04-2024