Hjernerystelsesrådgivningen

Der tilbydes rådgivning og vejledning af neurofaglig karakter

Der tilbydes rådgivning og vejledning af neurofaglig karakter til borgere med følger efter en hjernerystelse, deres pårørende og samarbejdspartnere.

Vi kan hjælpe dig med

 • Opstartende samtaler med kortlægning af dine problematikker og udfordringer efter hjernerystelsen.
 • Rådgivning i forbindelse med konkrete problematikker og udfordringer.
 • Anbefalinger af kommunale indsatser og andre tiltag, som kan understøtte din rehabiliteringsproces
 • Hjernerystelsesrådgivningen deltager ved behov i tværfaglige rehabiliteringsmøder, hvor du som ramt, dine pårørende og de involverede fagpersoner kan deltage.
 • Åben Rådgivning på CSU Holbæk, som finder sted én gang om måneden. Find flere information om Åben Rådgivning her (Link til Åben Rådgivning)
 • Råd- og vejledning i forhold til Informations- og kommunikationsteknologi med fokus på problemstillinger ved skærmarbejde.

Hjernerystelsesrådgivningen består af ergoterapeuter med mange års erfaring indenfor det neurofaglige område med speciale indenfor rådgivning/vejledning/koordinering, arbejdsrehabilitering og informations- og kommunikationsteknologi.

Diagnoser som er opfattet af den rådgivende funktion

Følger efter hjernerystelse.

Hjernerystelsesrådgivningens samarbejdspartner kan fx være

 • Borgere og pårørende
 • Interne samarbejdspartnere i Holbæk kommune
 • Regionale samarbejdspartnere (sygehuse)
 • Egen læge
 • Neuropsykolog
 • Patientforeningerne

Hvem kan henvende sig

Borgere der har pådraget sig en hjernerystelse og som bor i Holbæk Kommune kan frit henvende sig direkte til hjernerystelses-rådgivningen.

Hent pjece om Hjernerystelsesrådgivningen her

Kontakt os

Hjernerystelsesrådgiver
Annette Løye Christiansen
Mail: ach@holb.dk
Tlf. 72 36 46 76

Materialebibliotek

Kommunikationscentrets materialebibliotek.

Download materiale

Du finder os her

Seminarieparken 2
4300 Holbæk
 
 

Senest opdateret 25-04-2024